Hult-dommen opphevet på grunn av feil

Gulating lagmannsrett har opphevet dommen der advokat Arvid Sjødinble dømt til å betale erstatning til Karmøy-mannen Robin Hult.