Aluminiumsverket slåss for livet

Hydro vil ha romslegare utsleppskrav, slik at den eldste delen av aluminiumsverket på Karmøy ikkje skal måtte stengja før slutten av 2009.