En modell under press

Tospråklig undervisning for barn er standard i Stavanger kommune. Men Oslo har forlatt modellen — de mener den er for dyr.