- Endelig kan jeg lese telefonkatalogen

I løpet av noen få minutter gikk Bente Berstad fra å være svært sterkt langsynt til å ha normalt syn.