- Stavanger setter Ryfast i fare

I en fellesuttalelse hevder Strand kommunestyre at Stavanger setter Ryfast i fare.