180.000 kr til Godin-prosjekt på ett døgn

Arild Espedal leste i Aftenbladet om Liv Kyllingstad Godin sistlørdag og satte i gang innsamlingsaksjon.