Vi går mot en varm sommer - statistisk sett

Somrene i 2002 og 2003 er de varmeste vi har hatt på Vestlandet siden 1725. Lenger tilbake kan vi ikke se. Fortsetter vi i samme spor, går vi en fin vår og sommer i møte.