Kyotos utslippskvoter via Forus

Statoil på Forus var først ute på børsen med kvotehandel basert på Kyoto-avtalen. Selskapet solgte 5000 tonn CO2 fra Danmark til et fransk selskap.