Loven øst for Byhaugtunnelen

— Uansett hvilken vei det går med Eiganestunnelen, må vi fatte et lovlig vedtak.