Spennende dykking etter fortidsminner i vente ved Egersund

Uvanlige detaljer på skipsvrak i Eiebukta får marinarkeolog Endre Elvestad til å undre på om skipet er fra tidlig middelalder.