Tunge brukere blir dyre

Randaberg må prioritere knallhardt blant svake grupper, dersom forslaget til finansiering av ekstra ressurskrevende brukere blir gjeldende.