• Kåre Wiig har hatt betydelige utgifter knyttet til tomatmøll-angrepet i vår. FOTO: Torstein Lillevik

Skadelig sommerfugl kostet Jærgartneri 15 millioner

Wiig Gartneri tapte 15 millioner kroner etter tomatmøll-angrep. Nå viser ny rapport at tomatmøllen Tuta absoluta kan påføre norsk tomatnæring store skader om det ikke settes inn tiltak.