• Det har ikke vært nok tilflytting til bygda, og rådmannen mener derfor at Åmøy skole bør legges ned i 2014. Jarle Aasland

Åmøy skole legges ned sommeren 2014

Åmøy skole bør legges ned sommeren 2014, mener rådmannen. Elevene vil få tilbud om å gå på Tasta skole, eventuelt Mosterøy skole i Rennesøy kommune.