Klimaguru: Norske politikere er feige

Verdens kanskje fremste klimaforsker er lite imponert over Norge og mener norske politikere er unnfalne og feige.

Publisert: Publisert:

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell var vert for klimaguruene John Gummer, til venstre, James Hansen (med hatt) og Rajendra Pachauri, i Arendal i går. Foto: Jonas Haarr Friestad

James Hansen, verdens kanskje fremste klimaguru, oppfordrer norske politikere til å la olje- og gassreservene ligge. Foto: Jonas Haarr Friestad

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i ivrig passiar med lederen av britenes uavhengige klimakomite, John Gummer. Foto: Jonas Haarr Friestad

— Norske politikere anerkjenner realitetene, men tar unnlater å gjøre nødvendige endringer. Det er feigt og umoralsk, sier James Hansen som er en av verdens mest anerkjente klimaforskere.

Han mener vi gambler med klodens helse fordi Norge i så liten grad vil rammes av framtidige temperaturøkninger. Vi vil ikke i samme grad som mange andre land oversvømmes når havet stiger.

Les også

Forskar: - Blå-blå regjering er verst for klimaet

Sammen med blant andre Rajendra Pachauri som leder FNs klimapanel og lederen av britenes uavhengige klimakomite, John Gummer, gjester Hansen Arendalsuka (se fakta). Gummer ble et kjent navn i Norge da han som miljøvernminister i sin tid fikk betegnelsen "shitbag" av sin norske kollega, Thorbjørn Berntsen etter en feide om hvalfangst.

— For Norges vedkommende må klimapolitikken ha et globalt ansvar som utgangspunkt. Men Norge er ikke i tilstrekkelig grad opptatt av resten av verden. Det er trist, også for Norge. Nødvendige endringer som framstår som en for stor belastning i dag, vil tvinge seg fram uansett på lengre sikt. Også Norge er tjent med å være i forkant, sier Hansen.

Mot bedre vitende

— Norske politikere hevder gjerne at olje og gass er nødvendig dersom også verdens fattige skal få tilgang til nødvendig energi. Gass framholdes også som et klimavennlig alternativ til kull. Har de feil?

— Ja. Og de snakker mot bedre vitende. Det er riktig t verden har behov for energi, men Norge og andre økonomisk sterke land har en plikt til å investere i ren energi.

— Så Miljøpartiet De Grønne og SV har rett når de krever at olje- og gassreservene skal bli liggende under havet og isen og at Norge ikke skal åpne for ny petroleumsaktivitet?

— De sier det samme som forskerne sier. Rådet er klinkende klasrt: Stans olje- og gassvirksomheten og invester i ren energi i stedet.

Les også

Klimaguru: Norske politikere er feige

Oljeskatt

James Hansen er overbevist om at ett virkemiddel framfor alle andre må på plass for at Norge og verden skal nå visjonen om å stanse den globale oppvarmingen.

— Karbonutslipp må skattlegges. Det må innføres et globalt prissystem som gjør det dyrt og i lengden uhensiktsmessig å satse på fossile energikilder som olje, gass og kull. Det er også en forutsetning at disse pengene ikke bidrar til å skape store og søkkrike stater, men at de fordeles på en måte som skaper vekst og velstand i hele verden.

Hansen mener politikere som ser på dette som et problem, etter hvert vil bli parkert av de stadig flere som ser at et slikt system ikke truer velferden, men tvert om stimulerer framtidig økonomisk vekst.

USA og Kina har nøkkelen

— De internasjonale klimakonferansene har ikke ført til enighet om globale tiltak. Vi det lykkes neste gang?

— Nei. Det har jeg ingen tro på. Det er heller ikke så viktig. Derimot er det viktig at Kina og USA blir enige om en avtale. Det er disse landene som slipper ut mest og som har størst vekst i utslippene.

— Så Norge trenger ikke bry seg så lenge de største skurkene krangler?

— Tvert om. Norge har stor påvirkningskraft og kan være med og vise veg både politisk og som en stat med økonomiske muskler sterke nok til være med i utviklingen av fornybarsamfunnet.

— Hva hindrer Norge i spille denne rollen, våre politikere mener vi allerede bidrar globalt?

— Norge kan for eksempel umiddelvart trekke seg ut av tjæresandprosjektet i Canada. Dette er så klimaskadelig at det er direkte umoralsk å være engasjert i.

Optimist

— Tilbake til stormaktene. Er det håp om at Kina og USA kan komme til enighet?

— Det står ikke på Kina som langt på veg har erkjent at noe må gjøres, men på den amerikanske kongressen der de konservative er bremseklossene. Men her skjer det noe nå. Stadig flere konservative politikere ser at klimatrusselen snarere skaper muligheter enn problemer og at karbonskatt vil være økonomisk gunstig for å utvikle og stimulere et næringsliv med stort behov for kapital

Publisert: