• Regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet kan om to år flytte ut av brakkene bak ham på Høyland og inn i et helt nytt bygg. Magnus Nødland Skogedal

Ukjent, men sterkt fagmiljø på Høyland

Mattilsynet bygger 2000 kvadratmeter nytt og styrker med det et av landets sterkeste fagmiljø innen dyrehelse, dyreforskning og matsikkerhet.