• Det store FG-bygget skal bygges om og brukes til boliger når asylmottaket flytter ut. Dale Eiendomsutvikling

Asylmottaket på vei bort

Store deler av Heros virksomhet på Dale slutter når boligplanene for området blir realisert. I løpet av 2012 må Hero flytte ut av det store FG-bygget.