• Mona Sondresen og Ann Helen Vestvik var først ute på dansegulvet. Marie von Krogh

Stemning midt i blinken

God gang på Blinkfestivalens kveldsliv.