• Etter lengre tids arbeid med å oppgradere vei-, vann og avløpsanlegget vil Skagenskaien igjen åpnes for biltrafikk. Fredrik Refvem

Skagenkaien åpnes for biltrafikk 18. mai

Anleggsarbeidene på Skagenkaien blir ferdige før 17. mai. Dermed åpnes veien for biltrafikk dagen etter nasjonaldagen.