• Flomnedbøren de siste dagene fører til at utvannet kloakk fra Nærbø midlertidig går rett i Håelva ved Nærbø gamle renseanlegg. Dette bildet er fra helgen. Magnar Larsen

Flom gir kloakk rett i Håelva

Flomnedbøren de siste dagene fører til at utvannet kloakk fra Nærbø midlertidig går rett i Håelva ved Nærbø gamle renseanlegg.