• Anleggsarbeidet har allerede startet i Tjodolvsgate på Våland. Her skal det bygges et to etasjes prosjektkontorbygg for 40 ansatte. Innflytting skjer 1. mars 2013. Jon Ingemundsen

Ryfast har kommet til byen

Et hus er revet, trær er hugget, de første jordmassene er flyttet. Arbeidet med Ryfast har tjuvstartet i Tjodolvs gate på Våland i Stavanger.