Ryfast har kommet til byen

Et hus er revet, trær er hugget, de første jordmassene er flyttet. Arbeidet med Ryfast har tjuvstartet i Tjodolvs gate på Våland i Stavanger.

Anleggsarbeidet har allerede startet i Tjodolvsgate på Våland. Her skal det bygges et to etasjes prosjektkontorbygg for 40 ansatte. Innflytting skjer 1. mars 2013.
Publisert: Publisert:
Fortsatt skal det være en rundkjøring i krysset Madlaveien/Motorveien. Men den nye blir større, og anlegget er i tre plan. Sju bolighus som står rundt dette krysset i dag, er revet på denne fotomontasjen til Vegvesenet.
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Det første offisielle spadestikket for Ryfast skal Magnhild Meltveit Kleppa først ta på fredag, på Solbakk i Strand kommune. Men anleggsmaskiner har allerede begynt på Våland i Stavanger.

— Grunnarbeidene for å sette opp prosjektkontoret for Ryfast er i gang, sier delprosjektleder i Ryfast, Anne-Merete Gilje til Aftenbladet. - Vi er 40 personer som skal ha vår arbeidsplass i dette midlertidige bygget mellom Tjodolvsgate og motorveien. Vi regner med å flytte inn 1. mars.

Fra det midlertidige brakkebygget vil de ansvarlige for det enorme Ryfast-prosjektet få utmerket utsikt til det ene tunnel-innslaget til Eiganestunnelen, og ikke minst til den nye store rundkjøringen. Brakkene skal for øvrig kles med panel utvendig sånn at det likner mer et normalt to etasjers kontorbygg.

Rundkjøring i tre plan

Også etter at Ryfast og Eiganestunnelen er blitt en realitet i 2018, skal det fortsatt være en rundkjøring i krysset Madlaveien/Motorveien. Men den nye rundkjøringen skal bli større, og den er i tre etasjer.

— Øverst er biltrafikken som i dag, i midtetasjen skal det være gang- og sykkelsti, og nederst kommer et av innslagene til Eiganestunnelen, sier Gilje.

Hus blir revet

Seks bolighus i Tjodolvs gate må rives når rundkjøringen utvides og tunnel-innslaget skal lages. Dette er altså på østsiden av rundkjøringen, ned mot byen. Også på den andre siden av krysset skal det rives et hus. Det gjelder tomannsboligen Hannasdals gate 7A og 7B.

Tre tunnel-innslag

Når man kommer sørfra på E 39 og skal til Tasta, Hundvåg eller til Ryfylke, skal man ikke kjøre så langt som til Madlaveien. "Hovedinngangen" til Ryfastunnellen og E 39 er nemlig allerede ved Schancheholen. Derfor blir fortsettelsen av den nåværende motorveien mer som en lokal vei.

Fortsetter man nordover fra Schancheholen, kommer man først til en ny rundkjøring ved den nåværende Gamlingen. Her vil også Ryfast-trafikk strømme ut og inn. I tillegg er det enda en nedkjøring ved rundkjøringen på Madlaveien.

— Det er mange grunner til at vi må ha tre tunnellinnslag, sier Gilje. - Her spiller sikkerheten inn, og trafikkflyten. Det er komplisert å lage doble tunnell-løp i alle retninger. Disse skal dessuten ha tverrforbindelser på hver 250 meter.

Tverrforbindelser bygges for krisesituasjoner, for eksempel brann. Man skal kunne evakuere inn i den andre tunellen.

Publisert: