• F.v. Journalist Maren Næss Olsen, journalist Jon Kåre Time, debattredaktør Marit K. Slotnæs, visepreses Jan Erik Karlsen og preses Martha J. Ulvund i Vitenskapsakademiet i Stavanger. Tom Hetland

Morgenbladet fikk journalistpris

Her får ukeavisen Morgenbladet pris for sin journalistikk om forskning.