Brann i container på Buøy skole

Ble slukket raskt.