Milliontrafikk for første gang

Flytrafikken når stadig nye rekordhøyder på Stavanger lufthavn, Sola.