• Byantikvar Anne Merethe Skogland har satt foten ned mot disse planene for utvidelse av kjøpesenteret i Verksgata. Byantikvaren mener vern av gamle sjøhus er viktigere. Illustrasjon: Asplan Viak

Sjøhus velter Magasin Blaa-planer

Planene om å rive to verneverdige sjøhus i Verksgata for å utvide Magasin Blaa, blir lagt døde i kommunalstyret for byutvikling torsdag kveld.