• Kommunalstyret for byutvikling vedtok at prosjektet skal bringes til opphør med umiddelbar virkning.Her er politikerne på befaring i en leilighet på Stokka, f.v. Per A. Thorbjørnsen (V), Kristen Høyer Mathiassen (H), Kari Raustein (Frp) og Eli N. Aga (H). Anders Minge

Vedtak om ulovlige leiligheter kan være ulovlig

Administrasjonen i Stavanger kommune mener at det enstemmige, politiske vedtaket om amnesti for ulovlige leiligheter ikke kan bli stående.