• Dei siste ti åra har talet på kaffipausar auka frå to til ni minutt dagleg. Pål Christensen

Brukar meir tid på kaffipausar

No brukar nordmenn i snitt ni minutt om dagen å drikka kaffi. Fleire kvardagslege vanar har endra seg dei siste åra.