• VG2-elevane på Maritime fag gjorde det godt på eksamen. Her er elevane på tokt før jul og står oppstilt på kaien i København. Leif Arne Kalleland

Rekordsnitt på eksamen

60 elevar på Skoleskipet Gann fekk snittkarakter på 5,12 på eksamen. Det beste eksamenssnittet skulen har hatt noko gong.