• Båtene skal gå i skytteltrafikk over fjorden. (Illustrasjon: Trodahl Arkitekter)

Eiterjord senker vannbussene

Sandnes-politikere er fascinert av ideen om utbygging langs Gandsfjordens østbredd. Men ikke samferdselssjefen: — Hurtigbåter er forurensende og dyrt!