• Aps Karen Irene Stangeland mener i motsetning til Thor Magne Seland, H, at Sandnes kan ta imot ti flere flyktninger årlig enn i dag. Seland fikk stort flertall for Høyre og Frps forslag om at Sandnes skal holde seg på dagens nivå. Fredrik Refvem

Sandnes sa nei til ti flere flyktninger

Hos Frelsesarmeen merker de frivillige gnisningene mellom nordmenn som står i boligkø og flyktninger som har fått leilighet.