• Skjebnen til Åna-gårdsbruket blir ikke avgjort før etter ferien. Det nye innspillet fra Kriminalomsorgens tillitsvalgte – om en omdefinering av gårdsdriften – blir da trolig gjenstand for nærmere drøftelser og eventuelle forhandlinger, Odd Pihlstrøm

Åna-tillitsvalgte vil ha «ideell gårdsdrift»

Tillitsvalgte i Kriminalomsorgen vil redde gården til Åna fengsel, ved å omdefinere driften fra en kommersiell til en ideell virksomhet.