• Domprost Anne Lise Ådnøy legger ned krans ved minnestenen for de falne jødene under andre verdenskrig. Rikke Jeppesson

Kransene er på plass

– Årets feiring skal minne oss om at frihet og selvstendighet har sin pris, sa Dag Terje Klarp Solvang i sin tale på Eiganes gravlund.