Trafikkulykke på Rennesøy

Fire personer var involvert i en trafikkulykke på Østhusvik. To kjørt til sykehuset for sjekk.