• Strekninga Kleppe-Bryne på Fv 44 har blitt ny flakskehals etter at omkjøringsvegen rundt Kleppe løyste problema der. Geir Sveen

Jæren vil staka ut vegane saman

Korleis løysa opp bilkøar og finna dei vegløysingane som er best for alle? Jærkommunane har fått ny tru på at dei får vera ein del av svaret på det.