– Vi vil strekke oss langt

– Sakariassen svartmaler bildet av byen og situasjonen, mener Kristen Høyer Mathiassen.