• Alle lærere i Stavanger i både barne- og ungdomsskolen skal dette året jobbe med å bli bedre på å gi elevene lærefremmende tilbakemeldinger. Dette bildet av lærer Jørn Øvrebø ved Kristianslyst skole ble tatt i en annen anledning i fjor høst. (Arkivfoto: Anders Minge) Anders Minge

Lærerne skal bli bedre til å gi tilbakemeldinger

Mandag og tirsdag deltar 1060 av Stavangers lærere og skoleledere på kurs. -Dette er starten på en viktig satsing som handler om at lærerne skal bli flinkere til å gi lærefremmende tilbakemeldinger til elevene, sier skolesjef Eli Gundersen.