• Eigersund kommune har slite med å få gang på det nye Eigestad næringsområde. Nå legg regjeringa 25 millionar kroner på bordet og betalar nær halvparten av eit kryss Statens vegvesen har pålagt kommunen å byggja. Jon Ingemundsen

Når regjeringa opptrer som konkurransevridar

Milde gåver som lokkemiddel i eit valår, er vanleg. Derfor er det ikkje overraskande at den raudgrøne regjeringsmakta, for tida på vikande front, strør ut millionar for å blidgjera blåare og blåare veljarar.