• Store Stokkavatnet Pål Christensen

Turveier åpne etter stormen

Turveiene rundt Vannassen, Store Stokkavatnet og Sørmarka er igjen åpne for ferdsel etter å ha vært stengt som følge av stormens herjinger.