Money Talks får ikke ny bevilling

Formannskapet sier klart nei til at strippeklubber skal få skjenke. Sier bystyret det samme, betyr det at Money Talks ikke får bevillingen fornyet.