• Ikke bare har antall akuttinnleggelser økt som denne grafen viser, men de som legges inn, er dårligere/mer alvorlig syke.

Kraftig økning av akuttinnleggelser ved psykiatrisk avdeling

Økningen av øyeblikkelig hjelp innleggelser er på 54 prosent fra 2002 til 2011 ved akutt mottakspost C2 ved SUS. Og de som blir innlagt er sykere enn før.