• En moped var involvert i en ulykke i Haugesundsgata fredag ettermiddag. Kristian Jacobsen

Mopedulykke i østre bydel

Uvisst hva årsaken kan være.