• Steven Choat fra Tananger er kåret til en av de tre beste håndverkerne i landet. Privat

Fryktet kjeft - fikk hederlig omtale

Byggeleder Steven Choat trodde han hadde gjort noe galt da en ansatt i Kommunal— og regionaldepartementet ringte.