Hjemmesykepleien når ikke ut til alle

Hjemmesykepleien må måke seg frem til de som skal ha hjelp i dag. Bare de som trenger det mest får besøk.