• Arve Gramstad fyller på ny strøsand i kassene langs Røyskattveien. Her skal innbyggerne kunne ferdes trygt når frosten kommer på ny. Jon Ingemundsen

Finpuss etter kaosdager

Under blå himmel og med herlig ro rydder Håvard Hogstad, Terje Hommeland og Guttorm Garvik gatene i Sandnes. Fra onsdag til søndag ettermiddag ryddet de uten rast for å holde kaossnøen unna og de viktigste veiene åpne.