• Kari Raustein (Frp) vil ta initiativ til at det blir laget en ny plan for både Universitets-området og Forus-området som legger opp til at det bygges høyere. Fredrik Refvem

Frp: - Bygg høyt her!

Universitetet. Statoil. To kroneksempler på hvordan vi ikke bør bygge framover, mener Kari Raustein (Frp).