• - Godt miljø og trivsel gjør at du har lyst å bli god her på St. Svithun, sier Martin Elias Vaage Høivik (fra venstre), Eilert Bjander og Kasper Fiskum Fredheim. Tommy Ellingsen

Her dropper ingen ut

Ikke en eneste elev ga opp ved St. Svithun videregående skole i fjor. Tett oppfølging er rektors suksessoppskrift.