• Ringgjess fra Svalbard pleier å passere Siragrunnen. (Foto: Morten Kersbergen)

Norges største fugletrekk gjennom vindpark

— Siragrunnen Vindpark kan bli en versting, mener Martin Eggen i NOF avd. Rogaland