Fylte søppelsekk med mat og gikk

En ung mann hadde sin helt egen oppfatning av hvordan selvbetjeningsbutikker fungerer.