• Det er blitt brukt usikrede betongelementer for å sikre byggeplassen ved Gand videregående skole. Magnus Nødland Skogedal

Trafikkfarlig i Austråttbakken

Usikrede betongelementer er brukt i sikringen av byggeplassen ved Gand videregående skole. Vegvesenet skal nå kontakte entreprenøren.