• Elevene ved skolen er evakuert. Jonas Haarr Friestad

Brann på toalettene på Kannik

Brannvesenet slukket brannen i løpet av få minutter.